Lt En
Pradžia
en

ES finansavimas

Tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ valdomos UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainės įgyvendinami projektai finansuojami Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis.

2017 m. spalio 13 d. pasirašytas energetikos ministro įsakymas dėl 91 mln. eurų ES Sanglaudos fondo lėšų skyrimo projektui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto 04.1.1-LVPA-V-108 įgyvendinimo priemonę „Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste“. Projekto įgyvendinimo metu planuojama pastatyti biokurą naudojančią didelio efektyvumo kogeneracinę jėgainę. Jėgainės nominali šiluminė galia būtų ne mažesnė 158 MW, o elektrinė galia – 70 MW. Numatyta, kad jėgainė naudos biokurą, daugiausiai medienos skiedras, kurio bendras kiekis bus apie 400 000 tonų per metus. Įgyvendinus projektą, planuojamas bendras metinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažėjimas. Pagrindinis projekto tikslas – didinti energijos gamybą didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, energijos gamybai panaudojant atsinaujinančius energinius išteklius. Bendra projekto vertė – daugiau nei 209 mln. Eur.

2017 m. rugpjūčio 23 d. aplinkos ministras pasirašė įsakymą bei 2017 m. spalio 18 d. Vilniaus kogeneracinė jėgainė pasirašė sutartį su Aplinkos projektų valdymo agentūra prie Aplinkos ministerijos dėl beveik 49 mln. eurų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo investicijų projektui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 05.2.1-APVA-V-022 priemonę „Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra“.  Projektu "Komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumų sukūrimas Vilniaus mieste" numatoma sukurti po apdorojimo likusių, perdirbti netinkamų ir energetinę vertę turinčių komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus Vilniaus miesto savivaldybėje, įrengiant didelio efektyvumo kogeneracinę jėgainę, kurios pajėgumai siektų 160.000 tonų sudegintų atliekų per metus.

Kogeneracinės jėgainės bendrai pagamintos elektros energijos užteks patenkinti apie 230 tūkst. namų ūkių poreikio. O šilumos – apie 50 proc. Vilniuje centralizuotai tiekiamos šilumos kiekio.

Visos teisės saugomos © 2018. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
EU