Lt En
Pradžia
en

Dėl žemės sklypo dalies atlaisvinimo Jočionių g. 13, Vilniuje

Dėl žemės sklypo dalies atlaisvinimo Jočionių g. 13, Vilniuje

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 486 pripažino Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektą (toliau – Elektrinės projektas) valstybei svarbiu ekonominiu projektu.

Vadovaudamasis minėtu nutarimu projekto  Paskirtasis vykdytojas "Lietuvos energija", UAB Elektrinės projekto įgyvendinimui išsinuomojo 33240 kv. m. bendro ploto ir 51600 kv.m. bendro ploto žemės sklypo dalis (plane pažymėtos indeksais C ir D, apribotos taškais 417, 421, 422, 423, 424, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 418, 419, toliau – Sklypas), esančias 852355 kv.m. ploto žemės sklype (kadastrinis Nr. 0101/0067:21, unikalus Nr. 0101-0067-0021) Jočionių g. 13, Vilniaus mieste.

Visi Sklype esantys daiktai (įskaitant, bet neapsiribojant, registruotus ir neregistruotus kilnojamojo ir nekilnojamojo turto objektus, inžinerinius objektus, atliekas, ir kt.) turi būti pašalinti iki 2016 m. rugsėjo 30 d.

Atsižvelgiant į tai kas pažymėta viršuje ir siekiant įgyvendinti Elektrinės projektą laiku prašome iki 2016 m. balandžio 25 d. atsiliepti asmenis, kurie nuosavybės ar kitokiais pagrindais valdo Sklype esančius daiktus ir pateikti dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teisę į Sklype esančius daiktus, kopijas.

Informuojame, kad nepateikus prašomos informacijos, Paskirtasis vykdytojas pasilieka teisę savo nuožiūra atlaisvinti Sklypą iki 2016 m. rugsėjo 30 d. ir iš teisės aktų nustatyta tvarka identifikuotų daiktų savininkų reikalauti atlyginti visas su tuo susijusias (įskaitant, bet neapsiribojant, Sklypo atlaisvinimo, daiktų saugojimo teisės aktų nustatytą terminą) išlaidas.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Andrių Agintą, tel. 8 652 42324, el. p. andrius.agintas@le.lt

Visos teisės saugomos © 2018. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
EU