Lt En
Pradžia
en

Pristatyta Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Pristatyta Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Ketvirtadienį, birželio 4 d., viešai pristatyta Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, kurioje atskirų sričių ekspertai įvertino būsimos jėgainės poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai. Pristačius analizės rezultatus vyko bendra konstruktyvi diskusija, jos metu sostinės gyventojams ir suinteresuotiems asmenims buvo pateikiami atsakymai į juos dominančius klausimus.

Vilniaus kogeneracinės jėgainės projektu siekiama ne tik sumažinti šilumos kainas vilniečiams, tačiau taip pat išspręsti regiono atliekų tvarkymo problemą, pagaminti vietinės konkurencingos elektros energijos. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos pristatyme dalyvavo 43 dalyviai, tarp jų LR Seimo ir Vyriausybės, Lazdynų seniūnijos, kitų organizacijų atstovai. Daugiau kaip 3 valandas trukusiose diskusijose buvo aptariami aplinkosaugos, poveikio sveikatai klausimai, taip pat technologiniai sprendimai, jėgainės kuro struktūra, investicijos. Nuo pat PAV programos rengimo pradžios bendruomenių atstovai aktyviai dalyvavo visame PAV procese, teikiant argumentuotus pasiūlymus vertinimo apimtims bei šiuo metu aptariant jau gautus rezultatus.

„Šiame projekte numatomų pastatyti kogeneracinių jėgainių dūmų valymo technologijos bus modernesnės už tas, kurios jau dešimtis metų naudojamos Europos Sąjungos valstybių sostinėse ir žymiai pranašesnės už esamų jėgainių Vilniuje, todėl poveikis aplinkai bus nežymus“, – teigia Nerijus Rasburskis, „Lietuvos energijos“ Kogeneracinių jėgainių projektų tarnybos direktorius.

Nauja kogeneracinė jėgainė, kuri kaip kurą naudotų biokurą ir rūšiuotas nepavojingas atliekas, padidintų Vilniaus ekonominę ir socialinę gerovę. Ją įrengiant nebus taupoma poveikio aplinkai sąskaita, todėl jau šiame etape numatytos aplinkosaugos priemonės  atitiks dar tik nuo 2018 metų įsigaliosiančius sugriežtus nacionalinius ir ES aplinkosaugos reikalavimus.

PAV ataskaita parengta pagal programą, kurią patvirtino Aplinkos apsaugos agentūra, ji buvo suderinta su kitomis institucijomis, įtraukti bendruomenių atstovų klausimai bei siūlymai. Pagal visuomenės pastabas papildyta PAV ataskaita bus teikiama derinti su 4 institucijomis (Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus visuomenės sveikatos centru, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniu padaliniu, Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba), o galutinį sprendimą dėl veiklos leistinumo priims Aplinkos apsaugos agentūra.

Daugiau informacijos apie projektą ir poveikio aplinkai vertinimą:

Parinkta naujos kogeneracinės jėgainės vieta numatoma pačiame Vilniaus miesto energetinės infrastruktūros komplekso centre, Jočionių g. 13, tarp komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginių ir trečiosios termofikacinės elektrinės pastato. Teritorijoje nėra saugomų objektų. Planuojama įrengti nauja kogeneracinė jėgainė kaip kurą naudos biokurą ir rūšiuotas, tolesniam perdirbimui netinkamas, nepavojingas, bet energetinė vertę turinčias komunalines atliekas.

Poveikio aplinkai vertinime nepriklausomi ekspertai įvertino numatomos ūkinės veiklos poveikį žmonių sveikatai, dirvožemiui, aplinkos orui, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui, socialinei – ekonominei aplinkai, kultūros vertybėms, taip pat galimą triukšmą, kvapus ir kitus aspektus. PAV rengėjai, VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ ir UAB „Teisingi energetikos sprendimai“, buvo atrinkti viešųjų pirkimų būdu.

Ekspertai pripažįsta, kad Vilniaus kogeneracinės jėgainės projekto įgyvendinimas yra ekonomiškai svarbus valstybei. Didžiausia projekto nauda – galimybė daugiau kaip penktadaliu sumažinti šilumos gamybos kainą vilniečiams. Taip pat jėgainė pagamintų apie 5 proc. Lietuvai reikalingos elektros energijos konkurencinga kaina. Jėgainė taip pat spręs atliekų tvarkymo problemą – vietoje kaupimo sąvartynuose, išrūšiuotos, perdirbti netinkamos, bet energetinę vertė turinčios atliekos bus panaudojamos kaip kuras jėgainei.

Projektas taip pat prisidės prie darbo vietų kūrimo atsinaujinančių energijos išteklių gamyboje. Pačioje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje planuojama įdarbinti iki 50 naujų darbuotojų.

Naujos jėgainės poveikis aplinkai išsamiai išnagrinėtas visais PAV programoje apibrėžtais aspektais – jėgainė atitiks griežčiausius Lietuvos ir ES teisės aktų reikalavimus. Pagal atliktą poveikio aplinkai vertinimą, nei vienu Vilniaus kogeneracinės elektrinės technologinės alternatyvos atveju nenustatyta normų neatitinkančio poveikio aplinkai, atskiriems aplinkos komponentams ar visuomenės sveikatai. Papildomai bus vykdomas periodinis išmetimų monitoringas, jo duomenys bus teikiami viešai.

Visos teisės saugomos © 2018. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
EU