Lt En
Pradžia
en

Užbaigtas svarbus etapas Vilniaus kogeneracinės jėgainės projekte

Užbaigtas svarbus etapas Vilniaus kogeneracinės jėgainės projekte

Rugsėjo 3 d. Aplinkos apsaugos agentūra pripažino Vilniaus kogeneracinės jėgainės veiklą leistina – šis sprendimas yra vienas svarbiausių projekte ir atveria galimybes tęsti kitus projekto vystymo darbus didesniu tempu. Įgyvendinus poveikio aplinkai vertinime numatytas priemones, bus įrengta saugi ir moderni jėgainė, kurios poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai bus pats mažiausias lyginant su galimomis alternatyvomis.

„Būsimos jėgainės poveikį aplinkai ir sveikatai išsamiai išnagrinėjo atskirų sričių ekspertai. Tiek atlikti skaičiavimai, tiek kitų šalių patirtis parodė, kad nauja tenkins griežčiausius aplinkosaugos reikalavimus ir neturės neigiamo poveikio sveikatai. Moderni jėgainė racionaliai spręs ne tik šiandieną laidojamų sąvartynuose atliekų klausimą, bet leis  sumažinti sąskaitas už šilumą, tuo pat metu gaminant konkurencingą lietuvišką elektros energiją“, – teigia Nerijus Rasburskis, „Lietuvos energijos“ Kogeneracinių jėgainių projektų tarnybos direktorius.

Projekto įgyvendinimas numatytas Vilniaus miesto energetiniame mazge, esančiame Jočionių g. 13. Šioje vietoje išsidėsčiusi reikalinga infrastruktūra prisijungti prie elektros, šilumos tinklų, taip pat sklypas turi reikalingą prieigą prie geležinkelio ir magistralinių autotransporto kelių. Prie pat būsimo jėgainių komplekso yra baigiami statyti Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, iš kurių išrūšiuotos atliekos uždaro tipo juostiniu transporteriu pasieks atliekų jėgainę.

Nauja kogeneracinė jėgainė kaip kurą naudos biokurą ir rūšiuotas nepavojingas atliekas. Numatytos aplinkosaugos priemonės atitiks dar tik nuo 2018 metų įsigaliosiančius sugriežtus nacionalinius ir ES aplinkosaugos reikalavimus.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, kuri buvo parengta ir visuomenei pristatyta dar gegužės 20 d., buvo suderinta su Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus visuomenės sveikatos centru, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniu padaliniu, Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba. Kelis kartus vyko vieši ataskaitos pristatymo visuomenei susirinkimai. Galutinį sprendimą dėl ūkinės veiklos leistinumo priėmė kompetentinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kuri vykdo viešąjį pirkimą jėgainės statybos rangovams atrinkti. Šiuo metu vertinamos gautos pirminės potencialių rangovų paraiškos ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Kvalifikacinius reikalavimus atitikusiems rangovams bus pateiktos techninės specifikacijos, pagal jas rangovai bus kviečiami teikti pasiūlymus. Pirkimą užbaigti ir rangovą atrinkti planuojama 2016 m. sausį.

Aplinkos apsaugos agentūros sprendimą galite rasti paspaudę šią nuorodą:

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybos ir eksploatacijos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

Visos teisės saugomos © 2018. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
EU